. 
   


På Jungforeningens hjemmeside kan der findes yder-
ligere oplysning om jungiansk analyse (se:"Hvad er
jungiansk psykologi") samt henvisninger til kurser, fore-
drag og artikler om jungiansk psykologi.
.......................http://www.cg-jung.dk/

På International Association for Analytical Psychology
(IAAP)'s hjemmeside kan man bl.a. læse artikler om
analytisk psykologi.

....................http://www.cgjungpage.org/

Yderligere informationer kan fås på nedestående link
....................... http://www.iaap.org/

       


webdesign